Jim Beam bar truck

Zadáním od značky Jim Beam bylo najít vhodné auto pro pojízdný bar a zrealizovat jeho přestavbu. Zprostředkovali jsme dovoz auta, postarali jsme se o kompletní návrh auta (design, konstrukční řešení i vybavení baru) a o jeho celkovou přestavbu.

klient: Stock Plzeň – Božkov × realizace: 2019